FANDOM


Thrallmar er en stor Horde utpost i Hellfire Peninsula, Outland. Den ble grunnlagt og nå ledet av Nazgrel, kommandør over Thrall's sikkerhetsstyrker, som en mulighet til å skaffe ressurser og ha en del kontroll over hva som skjer i det demon-infiserte område. Beboerne av byen er en egen faction; reputation høynes ved å gjøre quest for dem. Disse questene involverer generelt å drepe fel orker i Hellfire Citadel.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki