FANDOM


Related
Articles Categories
Soner Soner
Soner etter faction Byer
Soner etter level Transport
Flight path Byer

I World of Warcraft er det delt opp i land (Kalimdor, Eastern Kingdoms, etc) som er delt opp i flere store soner kjent som regioner, som igjen er delt opp i mindre soner.

Soner er områder av kartet som er del inn med spesiell temae, mobs og landskap. Disse områdene har grensern på lik linje med fylker og land, men fortsatt usynlige.

Soner kan inneholde undersoner, byer, landsbyer, og instances. Fr eksempel, sonen Dun Morogh inneholder undersonene Coldridge Valley, byen Ironforge,landsbyen Kharanos, og instancen Gnomeregan.


Eastern Kingdoms Rediger

Eastern Kingdoms
Region Level PvP Status Key Towns Notes Map
Elwynn Forest 1-10 Alliance Aliance.gifGoldshire, (Aliance.gifStormwind City) Human start område, The Stockade instance, Darkmoon Faire site WW
Eversong Woods The Burning Crusade 1-10 Horde Horde-logo.gifFalconwing Square, Horde-logo.gifFairbreeze Village, (Horde-logo.gifSilvermoon City) Blood elf startområde WW
Dun Morogh 1-12 Alliance Aliance.gifKharanos, (Aliance.gifIronforge) Dwarf og gnome startområde, Gnomeregan instance WW
Tirisfal Glades 1-10 Horde Horde-logo.gifBrill, (Horde-logo.gifUndercity) Undead startområde, Scarlet Monastery instance, Ruins of Lordaeron Arena WW
Ghostlands The Burning Crusade 10-20 Horde Horde-logo.gifTranquillien Blood elf område, Zul'Aman instance entrance WW
Loch Modan 10-20 Alliance Aliance.gifThelsamar Dwarf og Gnome område WW
Silverpine Forest 10-20 Horde Horde-logo.gifThe Sepulcher Undead område, Shadowfang Keep instance WW
Westfall 10-20 Alliance Aliance.gifSentinel Hill Human område, Deadmines instance WW
Redridge Mountains 15-25 Contested Aliance.gifLakeshire Alliance område WW
Duskwood 18-30 Contested Aliance.gifDarkshire Alliance område, Twilight Grove - Emerald Dream portal WW
Hillsbrad Foothills 20-30 Contested Aliance.gifSouthshore, Horde-logo.gifTarren Mill WW
Wetlands 20-30 Contested Aliance.gifMenethil Harbor Alliance område, lokasjonen til Grim Batol WW
Alterac Mountains 30-40 Contested Alterac Valley battleground WW
Arathi Highlands 30-40 Contested Aliance.gifRefuge Point, Horde-logo.gifHammerfall Arathi Basin battleground WW
Stranglethorn Vale 31-45 Contested Neutralss.gifBooty Bay, Horde-logo.gifGrom'gol Base Camp, Aliance.gifRebel Camp Zul'Gurub instance WW
Badlands 35-45 Contested Horde-logo.gifKargath Uldaman instance WW
Swamp of Sorrows 35-45 Contested Horde-logo.gifStonard Horde område, Temple of Atal'Hakkar instance WW
The Hinterlands 40-50 Contested Mal:Alliance Icon smallAerie Peak, Horde-logo.gifRevantusk Village Seradane - Emerald Dream portal WW
Searing Gorge 45-50 Contested Neutralss.gifThorium Point Flere instancer (i Blackrock Mountain) WW
The Blasted Lands 45-55 Contested Aliance.gifNethergarde Keep Dark Portal - adgang til Outland The Burning Crusade WW
Burning Steppes 50-58 Contested Aliance.gifMorgan's Vigil, Horde-logo.gifFlame Crest Flere instancer (i Blackrock Mountain) WW
Western Plaguelands 50-58 Contested Aliance.gifChillwind Camp Scholomance instance WW
Eastern Plaguelands 53-60 Contested Neutralss.gifLight's Hope Chapel, Neutralss.gifEbon Hold36  Stratholme og Naxxramas instances WW
The Scarlet Enclave 36  55-58 Contested Neutralss.gifEbon Hold36  Death Knight startområde. Ble en undersone i Eastern Plaguelands etter ødeleggelsen i death knightens start quest. WW


Blackrock Mountain 49-60 Contested BRD, LBRS, UBRS, Molten Core, BWL instances -
Deadwind Pass 55-70 Contested Karazhan The Burning Crusade instance WW
Isle of Quel'Danas The Burning Crusade 67-70+ * Contested Neutralss.gifSun's Reach Magisters' Terrace and Sunwell Plateau instances -


Kalimdor Rediger

Kalimdor
Region Level PvP Status Key Towns Notes Map
Azuremyst Isle The Burning Crusade 1-10 Alliance Aliance.gifAzure Watch, (Aliance.gifThe Exodar) Draenei startområde WW
Durotar 1-10 Horde Horde-logo.gifRazor Hill, Horde-logo.gifSen'jin Village, (Horde-logo.gifOrgrimmar) Orc og troll startområde, (Ragefire Chasm instance) WW
Mulgore 1-10 Horde Horde-logo.gifBloodhoof Village, (Horde-logo.gifThunder Bluff) Tauren startområde, Darkmoon Faire site WW
Teldrassil 1-10 Alliance Aliance.gifDolanaar, (Aliance.gifDarnassus) Night elf startområde WW
Bloodmyst Isle The Burning Crusade 10-20 Alliance Aliance.gifBlood Watch Draenei område WW
Darkshore 10-20 Alliance Aliance.gifAuberdine Night elf område WW
The Barrens 10-25 Horde Horde-logo.gifCrossroads, Horde-logo.gifCamp Taurajo, Neutralss.gifRatchet Wailing Caverns, Razorfen Kraul, og Razorfen Downs instances WW
Stonetalon Mountains 15-27 Contested Aliance.gifStonetalon Peak, Horde-logo.gifSun Rock Retreat Horde område WW
Ashenvale 18-30 Contested Aliance.gifAstranaar, Aliance.gifForest Song, Horde-logo.gifSplintertree Post, Horde-logo.gifZoram'gar Outpost Alliance område, Blackfathom Deeps instance,
Warsong Gulch battleground,
Bough Shadow - Emerald Dream portal
WW
Thousand Needles 25-35 Contested Horde-logo.gifFreewind Post Horde område WW
Desolace 30-40 Contested Aliance.gifNijel's Point, Horde-logo.gifShadowprey Village Horde område, Maraudon instance WW
Dustwallow Marsh 35-45 Contested Aliance.gifTheramore, Horde-logo.gifBrackenwall Village, Neutralss.gifMudsprocket Onyxia's Lair instance WW
Feralas 40-50 Contested Aliance.gifFeathermoon Stronghold, Aliance.gifThalanaar, Horde-logo.gifCamp Mojache Dire Maul instance, Dream Bough - Emerald Dream portal WW
Tanaris 40-50 Contested Neutralss.gifGadgetzan Zul'Farrak og Caverns of Time The Burning Crusade instances, lokasjonen til Uldum WW
Azshara 45-55 Contested Aliance.gifTalrendis Point, Horde-logo.gifValormok WW
Felwood 48-55 Contested Aliance.gifTalonbranch Glade, Horde-logo.gifBloodvenom Post, Neutralss.gifEmerald Sanctuary WW
Un'goro Crater 48-55 Contested Neutralss.gifMarshal's Refuge WW
Winterspring 53-60 Contested Neutralss.gifEverlook Blokkert ingang til Hyjal WW
Silithus 55-60 Contested Neutralss.gifCenarion Hold Ruins of Ahn'Qiraj og Temple of Ahn'Qiraj instances WW
Moonglade N/A Contested Neutralss.gifNighthaven Druid område; nesten en fiendeløs sone,
bortsett fra Eranikus (summoned, med fiender) og Omen (Lunar Festival)
WW

Outland Rediger

The Burning Crusade

Outland
Region Level PvP Status Key Towns Notes Map
Hellfire Peninsula 58-63 Contested
(Sanctuary at Stair of Destiny)
Aliance.gifHonor Hold, Horde-logo.gifThrallmar, Aliance.gifTemple of Telhamat, {Horde-logo.gifFalcon Watch Hellfire Citadel instances WW
Zangarmarsh 60-64 Contested Aliance.gifTelredor, Horde-logo.gifZabra'jin, Aliance.gifOrebor Harborage, Horde-logo.gifSwamprat Post, Neutralss.gifCenarion Refuge, Neutralss.gifSporeggar Coilfang Reservoir instances WW
Terokkar Forest 62-65 Contested
(Sanctuary within Shattrath)
Aliance.gifAllerian Stronghold, Horde-logo.gifStonebreaker Hold, (Neutralss.gifShattrath City) Auchindoun instances, Darkmoon Faire site WW
Nagrand 64-67 Contested Aliance.gifTelaar, Horde-logo.gifGaradar, Neutralss.gifHalaa Ring of Trials arena WW
Blade's Edge Mountains 65-68 Contested Aliance.gifSylvanaar, Horde-logo.gifThunderlord Stronghold, Aliance.gifToshley's Station, Horde-logo.gifMok'Nathal Village, Neutralss.gifEvergrove Gruul's Lair, Circle of Blood arena WW
Netherstorm 67-70 Contested Neutralss.gifArea 52, Neutralss.gifStormspire, Neutralss.gifCosmowrench Tempest Keep instances, Eye of the Storm battleground WW
Shadowmoon Valley 67-70 Contested Aliance.gifWildhammer Stronghold, Horde-logo.gifShadowmoon Village, Neutralss.gifAltar of Sha'tar (Aldor), Neutralss.gifSanctum of the Stars (Scryer) Black Temple instance WW

Northrend Rediger

Northrend
Region Level PvP Status Key Towns Notes Map
Borean Tundra 68-72 Contested Aliance.gifValiance Keep, Aliance.gifFizzcrank Airstrip, Horde-logo.gifWarsong Hold, Horde-logo.gifBor'gorok Outpost,Horde-logo.gifTaunka'le Village, Neutralss.gifUnu'pe, Neutralss.gifAmber Ledge, Neutralss.gifTransitus Shield The Nexus instances WW
Howling Fjord 68-72 Contested Aliance.gifValgarde, Horde-logo.gifNew Agamand, Aliance.gifWestguard Keep, Mal:HordeVengeance Landing, Horde-logo.gifCamp Winterhoof, Horde-logo.gifApothecary Camp, Aliance.gifFort Wildervar, Neutralss.gifKamagua Utgarde Keep instances WW
Dragonblight 71-74 Contested Aliance.gifWintergarde Keep, Aliance.gifStars' Rest, Aliance.gifFordragon Hold, Neutralss.gif Moa'ki Harbor, Neutralss.gifWyrmrest Temple, Horde-logo.gifAgmar's Hammer, Horde-logo.gifKor'kron Vanguard, Horde-logo.gifVenomspite Naxxramas, Azjol-Nerub and Chamber of Aspects instances WW
Grizzly Hills 73-75 Contested Aliance.gifAmberpine Lodge, Aliance.gifWestfall Brigade Encampment, Horde-logo.gifConquest Hold, Horde-logo.gifCamp Oneqwah Drak'Tharon Keep instance WW
Crystalsong Forest 74-76 Contested
(Sanctuary within Dalaran)
Aliance.gifWindrunner's Overlook, Horde-logo.gifSunreaver's Command, (Neutralss.gifDalaran) Dalaran svever over sonen. Violet Hold instance i Dalaran. WW
Zul'Drak 74-77 Contested Neutralss.gifEbon Watch, Neutralss.gifLight's Breach, Neutralss.gifThe Argent Stand, Neutralss.gifZim'Torga, Neutralss.gifGundrak Gundrak instance WW
Sholazar Basin 75-78 Contested Neutralss.gifNesingwary Base Camp, Neutralss.gifRiver's Heart WW
Storm Peaks 76-80 Contested Neutralss.gifK3, Neutralss.gifBouldercrag's Refuge, Neutralss.gifDun Niffelem, Neutralss.gifUlduar, Horde-logo.gifGrom'arsh Crash-Site, Horde-logo.gif Camp Tunka'lo, Aliance.gifFrosthold, Aliance.gifBrann's Base-Camp Ulduar instances WW
Wintergrasp 77-80 PvP zone Mal:Alliance Icon smallValiance Landing Camp, Horde-logo.gifWarsong Camp Zone er ren PvP sone, selv på PvE realms. Kan kun nås med flying mount Vault of Archavon raid instance. WW
Icecrown 77-80 Contested Neutralss.gifThe Argent Vanguard, Neutralss.gifDeath's Rise, Neutralss.gifThe Shadow Vault, Neutralss.gifCrusaders' Pinnacle Icecrown Citadel instances WW

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki