FANDOM


Denne artiklen er om Smaragddrømmen (lærdom), se også Emerald Dream (EU PvE server).


Smaragddrømmen, også kjent som Drømmen og Skapelsens Drøm, er det grønn-fargede riket til Drage-aspektet Ysera. Det ser ut som for de som reiser innenfor som Azeroth ville ha sett ut uten utviklingen av intelligente raser, noen som betyr at det er hvordan Azeroth ville vært om det ikke hadde vært for mennesker, alver og andre intelligente vesener. I essens, dette planet viser reisende hvordan deres verden ville vært hvis intelligente raser ikke hadde kuttet skoger, laget gårder, lagt om elver og bygget bye (og hvis Kalimdor ikke hadde blitt knust av Seperasjonen. Det er en visjon av verdenen som et grønn-farget naturlig paradis. Rolige skoger strekker ut i alle retninger, og kuperte bakker og majestetiske fjell imiterer Azeroths landscape.

LærdomRediger

Smaragddrømmen

Smaragddrømmen

En kan si at Azeroth og Smaragddrømmen er nesten-duplikater av hverande - Smaragddrømmen er Azeroth sett gjennom en magisk lense, urørt av dødelige hender. Smaragddrømmen er den Azeroth'en som ikke ville ha vært splittet av magi inn i de to landmassene i dag - innenfor det er den originale større landmassen til Kalimdor, dekket i disige smaragdgrønne skoger fra gammelt av.

Naturen er i en perfekt balanse i Smaragddrømmen. Dyr av alle typer bor i verdenen, inkludert noen som er utryddet på Azeroth og underarter som aldri fikk sjansen til å utvikles. Mange fe-aktige vesener, som nisser og fe-drager, vandrer også i skogene. Men, det er ikke bare de beboende vesenene som vandrer i Drømmen. Vesener fra Azeroth besøker konstant, selvom det kan hende de vet det eller ikke. Drømmende vesener ankommer til Smaragddrømmen og har ofte profetiske og hjelpsome visjoner.

Druider kommer inn i planet gjennom deres forbindelse med naturen. Mens de er inne i Drømmen, kan den reisende, gjennom utførelse av vilje, se på den våkne verdenen og til en viss grad omgås med den (som antatt alle verdens aspekter har noe forbindelse med Smaragddrømmen). Å ta seg inn i Smaragddrømmen via mer konvensjonell magi er mulig, men planets innfødte ser ikke godt på inntrengere.

Hele planet er herredømmet til Ysera, det mektige grønne drage-aspektet, og hun og hennes slekt passer på at ingen plyndrer dette paradiset. For alle dens undre er ikke Smaragddrømmen uten dens farer. De som besøker via deres drømmer er velkomne og innsluttet innenfor den naturlige balansen, men de som bringer deres fysiske selve står ovenfor mistanke og fiendtlighet.

Druiden Malfurion Stormrage brukte Smaragddrømmen til å ta seg inn i palasset til Dronning Azshara og forhindret hennes planer om Herre Xavius. Ysere selv og et stort nummer av den grønne drageflukten bor i Drømmen enter permanent eller en gang i blant, noe også størsteparten av Nattalviske druider gjør. Som en del av den eldgamle pakten mellom Ysera og Malfurion Stormrage, er druidene forpliktet til å tilbringe større perioder av tid sovende i Smaragddrømmen i bytte mot deres krefter over naturens krefter, antatt sånn at de vil bedre sette pris på hva de har forpliktet seg til å bevare. Nylig har rare hendelse hendt innenfor Smaragddrømmen og det ser ut som om Malfurion hanselv er fanget innenfor dens grenser.

Vesenene av Azeroth kan besøke Smaragddrømmen enter fysisk eller via drømmer, som rikets navn tilsier. Når et individs ånd besøker Drømmen, etterlater kroppen bak seg, vil det individet manifistere seg som hans eller hennes drømmeform, som normalt sett ser ut som og oppfører seg mye som individets fysiske kropp ville ha gjort. Derfor, for de fleste vesenene, bevegelse gjennom Drømmen skjer på vanlig måte, tiltross for rikets spirituelle karakter. Disse reglene gjelder ikke for druider av nok dyktighet eller ferdighet, som er trent i å se hinsides den fysiske realiteten. Disse druidene kan være i stand til abnormal bevegelse i Drømmen (f.eks. en Nattalv som kan sprinte raskere enn normalt, gå gjennom faste gjenstander eller fly). Det er svært sjeldent å se slike uvanlige evner i ikke-druider, men det er ikke hinsides mulighetens rike.

Smaragddrømmen har også flere lag, beskrevet av Cenarius som så forskjellige teste versjoner av Azeroth. Hvert lag representerer et forlatt segment eller idé som Titanene prøvde og til syvende og sist kastet fra seg. Malfurion observerte at det ser ut som hverken the dødlige planet eller Smaragddrømmen. Han så at en fjelltopp manglet dens nordlige side, men en annen topp så ut som om noen hadde startet å forme den som leire, men hadde mistet interessen. Disse lagene var normalt sett ubebodd og usynlig, men kunne taes inn i av de som visste hvordan man skulle navigere dem.


En mørkere kraft har funnet sin vei inn i Smaragddrømmen også. Kalt Marerittet, dette mobile omrpdet av korrupsjon stammer fra de skrudde tankene og fryktene til sovende veseners underbevisste sinn. Marerittet beveger seg sakte gjennom Smaragddrømmen og etterlater seg korrupte og fordervede dyr og Uvåkne reisende i sin sti. Ingen, ikke engang Ysera, vet hvorfor Marerittet eksiterer - heller ikke hvorfor dets grenser vokser.