FANDOM


Valg av Server Rediger

Når man skal bestemme seg for hvilken server type (Realm) man ønsker å spille på, er det flere ting man må tenke igjennom. En kort introduksjon til de forskellige server typene i World Of Warcraft:

PvE ServerRediger


(Player Versus Enviroment/Spiller mot Omgivelsene) Dette er en server type der det hovedsakelig fokuseres på kamp mot NPC's (datamaskinstyrte skikkelser) Når man beveger seg rundt i verden, kan man selv velge om man ønsker å delta i kamp mot andre spillere. Dette gjøres ved å enten høyreklikke sitt spillerikon, og velge alternativet der. Eller å skrive /pvp i tekstboksen for chatfunksjonen.

PvP ServerRediger


(Player Versus Player/Spiller mot Spiller) Denne server typen har et fokus mer rettet mot kamp mellom spillere. I motsetning til PvE-servere, kan man stort sett ikke velge om man vil delta i kamp. Med mindre man befinner seg i egen faksjons startsoner eller hovedstad, i startsonene er spillere med lavt nivå beskyttet mot "Ganking", og i hovedstedene er alle spillere med hjemmehørende tilhørighet til faksjonen beskyttet.

"Ganking" kan kort forklares som en hendelse der en spiller med en klar fordel dreper en annen spiller. Fordelen kan være i alt fra en forskjell i spillernivå, til utstyrs0nivå, samt i situasjoner der offeret enten har få livspoeng igjen og/eller er opptatt med kamp mot en annen spiller/NPC.

Enkelte områder i verden, er beskyttet av vakter. Dette er spill designerenes måtte å forhindre kamp i akkurat dette området. Eksempler på dette er landsbyer eller andre områder der de ikke er ønskelig med kamp handlinger.

Det er omfattende PvE aktivitet også på PvP servere, men med større muligheter for kamper mellom spillere ute i verden.


PvpBildet viser en PvP-situasjon i den åpne verden. Der spillere tilhørende samme faksjon some deg har grønn tekst over sine hoder, og dine fiender i motsatt faksjon har rød tekst.

Verdens PvP som dette kalles, kan omfatte alt i fra 1 spiller mot 1 annen spiller, til store slag med flere titalls spillere.

Det er også populært å danne grupper for så å angripe andre faksjoners byer. Der en kamp mot faksjons lederen er det ultimate målet. Faksjons lederen er en datastyrt figur, som kan sammenlignes med de "bossene" man finner i instanser og raids. Å overvinne en faksjons leder belønnes ikke med utstyr, men i heder og ære (Honor Points). Dette kan forøvrig også gjøres på en PvE server, så det er på ingen måte en eksklusiv ting for PvP Servere.

Wowscrnshot112507030757an0Bildet over viser en gruppe Horde, som akkurat har overvunnet menneskenes faksjonsleder.


RP ServerRediger


(Roleplay/Rollespill)

Disse serverene finnes i både PvE og PvP utgaver og er et alternativ for spillere som ønsker å også fokusere på rollespilldelen a World of Warcraft. Et element av spillet some ofte ikke har særlig stort fokus på ikke-RP servere.

Disse serverene har et mer omfattende sett regler. Som dekker alt i fra navngivning av sine spill figurer til oppførsel. RP Servere har ofte Events/hendelser, der alt i fra noen få til mange spillere deltar. Disse hendelsen kan variere vedig i innhold, omfang og lengde. Og det er spillerene selv som står for planlegging og gjennomføring av disse.


SpråkRediger


En annen ting som kan innvirke på server velg, er språk. De fleste servere har engelsk som offisielt språk. Men det finnes også servere med spansk, fransk, tysk og russisk som sine offisielle hovedspråk.

De engelsk språkelige serverene består stort sett av spillere fra hele Europa. Og i noen tilfeller spillere fra land der World of Warcraft ennå ikke er lansert med deres eget språk.


VennerRediger


Dersom man har venner eller bekjente some allerede spiller World of Warcraft. Kan det være lurt å finne ut hvilken server(e) de spiller på. Alltid kjekt å ha bekjente å spille sammen med, spesielt om man er en helt fersk spiller selv.

Kjenner du ingen some spiller World of Warcraft, så er ikke det noe problem. Da kan man invitere noen av sine venner til å begynne å spille World of Warcraft. Men man blir fort kjent med andre spillere man aldri har møtt før. Dersom man ønsker det.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki