FANDOM


Dyre Ferdigheter Rediger

Bjørneform ferdighetene brukes i både Bear Form og Dire Bear Form.

Bjørneform Ferdigheter
Attack
Berserk
Survival Instincts
Feral Charge
Growl
Maul 10 Ranker
Demoralizing Roar 8 Ranker
Enrage
Bash 3 Ranker
Swipe 8 Ranker
Faerie Fire (Feral) 6 Ranker
Challenging Roar
Frenzied Regeneration
Mangle (Bear) 5 Ranker
Lacerate 3 Rank
Katteform Ferdigheter
Attack
Berserk
Survival Instincts
Feral Charge
Claw 5 Ranker
Prowl 3 Ranker
Rip 6 Ranker
Shred 5 Ranker
Rake 4 Ranker
Tiger's Fury 4 Ranker
Dash 2 Ranker
Cower 4 Ranker
Faerie Fire (Feral) 4 Ranker
Ferocious Bite 5 Ranker
Ravage 4 Ranker
Track Humanoids
Pounce 3 Ranker
Feline Grace Passive
Mangle (Cat) 3 Ranker
Maim 1 Rank

Druide magiformlerRediger

Druide magiformler inkluderer direkte skade, healing og transformerings formler. Druide magi er for det meste Natur-basert, men det finnes også noen Arkane formler.

Balanse formler
Wrath 8 Ranker
Moonfire 10 Ranker
Starfire 7 Ranker
Thorns 6 Ranker
Entangling Roots 6 Ranker
Nature's Grasp 6 Ranker
Faerie Fire 4 Ranker
Teleport: Moonglade
Barkskin
Hibernate 3 Ranker
Soothe Animal 3 Ranker
Insect Swarm 5 Ranker
Hurricane 4 Ranker
Formskift: Moonkin Form
Innervate
Force of Nature
Cyclone
Typhoon
Starfall
Forvandlingsformler
Formskift: Bear Form
Formskift: Aquatic Form
Formskift: Cat Form
Formskift: Travel Form
Formskift: Dire Bear Form
Formskift: Flight Form
Formskift: Swift Flight Form
Restoreringsformler
Mark of the Wild 7 Ranker
Healing Touch 13 Ranker
Rejuvenation 11 Ranker
Regrowth 10 Ranker
Rebirth 5 Ranker
Cure Poison
Remove Curse
Abolish Poison
Omen of Clarity
Tranquility 5 Ranker
Nature's Swiftness
Swiftmend
Gift of the Wild 3 Ranker
Lifebloom 1 Rank
Formskift: Tree of Life Form
Wild Growth
Revive

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki