FANDOM


Angrepsstyrke Rediger

Angrepsstyrke
Klasse Nærkamp, skade-per-sekund
Druide (Styrke x 2)-20
Druide (bjørn) (Styrke x 2) + (Karakternivå x 3) - 20
Druide (katt) (Styrke x 2) + Bevegelighet + (Karakternivå x 2) - 20
Druide (måneugle) (Styrke x 2) + (Karakternivå x 1.5) - 20
Jeger Styrke + Bevegelighet + (Karakternivå x 2) - 20
Trollmann Styrke - 10
Ridder (Styrke x 2) + (Karakternivå x 3) - 20
Prest Styrke - 10
Skurk Styrke + Bevegelighet + (Karakternivå x 2) - 20
Sjaman (Styrke x 2) + (Karakternivå x 2) - 20
Heksemester Styrke - 10
Kriger (Styrke x 2) + (Karakternivå x 3) - 20


Angrepsstyrke (AP er forkortelsen vi bruker, og står for engelske Attack Power) øker din hoved skade-per-sekund med 1 per 14 AP. For eksempel vil 140 angrepsstyrke gi deg 10 mer skade-per-sekund.

Alle klassene med unntak av skurker og jegere får 2 AP per styrkepoeng. Skurker og jegere får 1 AP per bevegelighetspoeng og 1 AP per styrkepoeng. Alle magi-klassene får også bare 1 AP per styrkepoeng, men ingen av bevegelighetspoeng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki