FANDOM


Icon-information-48x48
Icon-information-48x48

Artikkelen "Amani'shi Guardian" oppfyller ikke Wowwiki Norges standard for god norsk og bør derfor revideres.

Hvis det er noe du lurer på, sjekk Retningslinje:Norsk.

Amani'shi Voktere er funnet i par i Zul'Aman. Disse trollene tilkaller hjelpere som har ca 2800 hp.

Angrep og egenskaper: Rediger

Vanlig nærangrep: Skader ca 4,8k til 5,2 k på cloth brukere.

Dispell: Fjerner Polymorph og Freezing trap effecter fra sine allierte.

Rend: Skade over tid angrep.


Strategier: Rediger

Amani'shi voktere er sårbare for Hammer of justice. Vokterene er immune mot all CC. Når vokterene pulles vil hjelperene deres spawne med en gang.


Tips: Rediger

Vis du har en Protection Paladin med deg kan den concecrate slik at hjelperene ikke vandrer rundt å forstyrrer healerene. Paladinen tar også og tanker en av vokterene når han/hun har fått nok threat er det bare å AoE alle ned.